Nahoru

Rozšíření

Užovka stromová (Zamenis longissimus)

Celkové rozšíření

Souvislý areál užovky stromové se rozprostírá od severního Španělska přes jižní a střední Francii, jižní a jihozápadní Švýcarsko, severní polovinu Itálie, Rakousko, Slovensko a přes Balkán do severozápadního Turecka a okolo Černého moře až po Moldávii a západní Ukrajinu. Dále se tento druh disjunktně vyskytuje v oblasti Krasnodaru v Rusku, v Gruzii a přilehlé části Turecka při východním pobřeží Černého moře.

Česká republika leží na severní hranici souvislého areálu druhu. Tato hranice prochází jižním a východním okrajem našeho území. Mimořádnou raritou je izolovaná populace v Poohří, nejsevernější místo současného výskytu druhu na světě.

Celkové rozšíření užovky stromové.

Změny rozšíření v rámci celého areálu naznačují, že druh ustupuje z někdejšího širokého areálu v době holocénního klimatického optima především ze severozápadní Evropy. V některých místech se v izolovaných populacích udržely užovky dodnes. Nápadné jsou však změny v početnosti u evropských izolovaných populací, které jsou nejzranitelnější, ale zároveň jsou nejlépe prozkoumány. V průběhu 19. století zanikly populace dánské, o století později pak populace v okolí Basileje ve Švýcarsku a do kritického stavu se dostala populace polská.

Rozšíření v České republice

V ČR žije druh v severozápadních Čechách v Poohří, na jižní Moravě v NP Podyjí a v Bílých Karpatech. Zatímco moravské populace jsou tvořeny výběžky celistvého areálu, česká populace je od něj vzdálena řádově stovky km. Velice nápadné smrštění areálu bylo zaznamenáno právě u této izolované populace – na zhruba 8 % původní rozlohy doloženými nálezy v průběhu let 1880 - 1999. Znepokojivým faktem je, že smrštění nabralo v posledních deseti letech závratné rychlosti. Metapopulace se tedy výrazně zmenšila a rozpadla se na několik vzájemně nedostatečně komunikujících izolovaných mikropopulací. V Německu přežívají izolované populace jen díky ochranářské péči.

Současné rozšíření užovky stromové v České republice.