Nahoru

Úspěšná brigáda v Poohří

Úspěšná brigáda v Poohří

26. říjen 2017

O víkendu 21. - 22. 10. 2017 se v Poohří konala poslední podzimní brigáda spolku Zamenis, který se zde věnuje ochraně užovky stromové.

 

Náplní brigády bylo prohledávání líhnišť s cílem nalézt zbytky vylíhlých vajíček, doplnění substrátu do líhnišť a v jednom případě i kompletní renovace užovčího líhniště. Vaječné slupky byly nalezeny na 3 líhništích, na jednom z nich dokonce různého stáří – letošní i loňská. Shrneme-li výsledky i z předchozích brigád, čísla jsou následující: v oblasti Poohří bylo na podzim 2017 v 7 líhništích objeveno celkem 101 zbytků vajíček užovky stromové, z toho 99 bylo úspěšně vylíhlých. Jedno líhniště bohužel zatím nebylo prohlédnuto, neboť z něj na brigádníky začaly i v takto pozdním období roku vylétávat rozhněvané vosy. Spolku Zamenis každopádně děkujeme za dlouhodobě perfektní péči o užovky stromové v Poohří a všem užovkám přejeme úspěšné a příjemné zimování.

Hledání zbytků vajíček v líhništi a doplňování substrátu. Foto: J. Větrovcová. Nalezené vaječné slupky. Foto: J. Větrovcová. 

Dokončování prací na renovaci užovčího líhniště. Foto: J. Větrovcová. Jedno z líhnišť v Poohří s doplněným substrátem. Foto: J. Větrovcová.