Nahoru

Vydra říční

Autor snímku: V. Hlaváč
Autor snímku: V. Hlaváč

Lutra lutra

Vydra říční je celoevropsky ohroženým druhem, který se stal symbolem ustupující přírody, ale i symbolem snah o záchranu biodiverzity mokřadních a říčních ekosystémů.

Směrnice o stanovištích č. 92/43/EEC řadí proto vydru do přílohy II (Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, jejichž ochrana vyžaduje vyznačení zvláštních území ochrany) i do přílohy IV (Druhy živočichů a rostlin v zájmu společenství, které vyžadují přísnou ochranu). V ČR je však vydra zároveň druhem, který působí značné škody na rybích obsádkách v nádržích vybudovaných za účelem chovu ryb. Patří tedy ke klasickým konfliktním druhům, u nichž se úsilí o záchranu dostává do rozporu s ochranou hospodářských zájmů rybářských subjektů.

Vydra sice v současné době není přímo ohrožena vyhynutím, avšak podmínkou jejího přežití v našich poměrech je právě vyřešení konfliktu její existence se zájmy rybářství. Navíc podle našich i zahraničních dostupných údajů je zřejmé, že jen mortalita způsobená automobilovou dopravou se v mnoha oblastech blíží natalitě populace. Do budoucna bude význam mortality na silnicích nepochybně narůstat. Pokud by ještě konflikt existence vydry a rybářství vyústil v plošný nezákonný lov tohoto predátora, je pouze otázkou času, kdy v součtu tyto vlivy začnou převyšovat přírůstek populace, jejíž početnost začne klesat.

Autor snímku: J. Bohdal


 

Mapa výskytu