Nahoru

Rozšíření

Vydra říční (Lutra lutra)

Původní areál druhu je nejrozsáhlejší ze všech druhů vyder - pokrývá většinu palearktické a indomalajské oblasti. Zahrnuje většinu území Evropy s výjimkou Islandu a středomořských ostrovů, na východ sahá areál rozšíření až do Japonska a jihovýchodní Asie. Severní hranice areálu probíhá zhruba podél severního polárního kruhu, který překračuje pouze ve Skandinávii a v severovýchodním Rusku. Součástí areálu je také polopouštní oblast severní Afriky.

V celém areálu jsou však v současnosti mezery vzniklé recentně vymizením druhu. V mnoha oblastech eurasijského prostoru má stávající výskyt vydry říční pouze mozaikovitý charakter nebo zde vydra zcela chybí.

V Evropě je současné rozšíření redukováno na izolované populace obývající severovýchodní Evropu, Balkánský poloostrov, západní část Pyrenejského poloostrova, Skotsko, Irsko, sever Skandinávie, severovýchod Německa a část území České republiky a Rakouska.

V České republice nyní existují tři propojené populace vydry říční: jihočeská populace (obývající hlavně Jihočeský kraj a zasahující částečně do krajů Plzeňského, Středočeského, Vysočiny, Pardubického a Jihomoravského), severočeská populace (obývající okres Děčín a Česká lípa, zasahující i do Německa) a populace severovýchodní Moravy (součást populace zasahující i na Slovensko a do Polska).

Výskyt vydry říční v České republice dle celonárodního mapovani provedeného v roce 2016 (podkvadraty). Zdroj: AOPK ČR.