Nahoru

Odkazy

Vydra říční (Lutra lutra)

Webové stránky
 • Biomonitoring - stránky zabývající se problematikou monitoringu vydry říční
 • Natura 2000 - vydra říční
 • Český nadační fond pro vydru - nevládní nezisková organizace zabývající se ochranou přírody a životního prostředí; zpracovatel odborných posudků škod způsobených vydrou říční v případě žádosti o náhradu škody dle zákona č. 115/2000 Sb. (hl. pro J Čechy, Z část Vysočiny a J část Středních Čech)
 • ALKA Wildlife, o.p.s. - nezisková nestátní společnost, zybývající se výzkumem a ochranou volně žijících živočichů a řešící mj. mnoho projektů, týkajících se vydry říční; zpracovatel odborných posudků škod způsobených vydrou říční v případě žádosti o náhradu škody dle zákona č. 115/2000 Sb. (hl. pro kraj Vysočina)
 • vydryonline.cz - webové stránky společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., spuštěné v rámci projektu "Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v ČR", který byl pro roky 2015-16 podpořen z EHP fondů
 • vydrynasilnici.cz - webové stránky společnosti ALKA Wildlife, o.p.s., spuštěné také v rámci projektu "Realizace vybraných opatření programu péče pro vydru říční v ČR" a zaměřené na ohrožující vlivy dopravy
 • Stanice Pavlov, o.p.s. - záchranná stanice a ekocentrum, kde si můžete prohlédnout i vydru říční; zpracovatel odborných posudků škod způsobených vydrou říční v případě žádosti o náhradu škody dle zákona č. 115/2000 Sb. (hl. pro SZ část Vysočiny a JV část Středočeského kraje)
 

Videa
 

Články
 • Článek z časopisu Ochrana přírody (4/2011) o databázi údajů k uhynulým vydrám z ČR a o výsledcích analýz těchto dat
 • Článek z časopisu Ochrana přírody (5, 2007, str. 23) o aktivitách Českého nadačního fondu pro vydru
 • Článek z časopisu Ochrana přírody (3, 2007, str. 6) o připravovaném Programu péče pro vydru říční v ČR
 • Článek o karbofuranu a jeho nezákonném používání v ČR k trávení vyder, který vyšel koncem roku 2010 v IUCN Otter Specialist Group Bulletinu

Ostatní