Nahoru

Zvonovec liliolistý

Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR
Autor snímko: J. Mottl
Autor snímku: R. Hamerský
Autor snímku: R. Prausová

Adenophora liliifolia

Zvonovec liliolistý nikdy nebyl v České republice hojným druhem. V současné době ale jeho bleděmodré zvonečky bijí na poplach. Přivonět k nim lze už pouze na posledních šesti lokalitách. V ostatních zemích střední Evropy na tom není o mnoho lépe. Na vině je zřejmě změna lesního hospodaření a nezanedbatelný vliv má také okus přemnoženou lesní zvěří.

Zvonovec je dlouhověký druh především světlých lesů, lesních okrajů a pasek. Na jeho až přes metr vysoké olistěné lodyze vykvétá v červnu až srpnu bohatá lata nicích bleděmodrých květů. Nápadná podobnost se zvonky (Campanula) není náhodná, patří do stejné čeledi. Zvonovec lze od zvonků odlišit mimo jiné podle čnělky vyčnívající daleko z koruny a vonných květů.

Autor snímku: R. PrausováV současnosti je známý z šesti lokalit: PP Babinské louky v CHKO České středohoří, PP Smradovna a dvě blízké mikrolokality v přírodním parku Džbán ve středních Čechách, PP Žehuňsko-Báň na Kolínsku, PP Vražba na Jaroměřsku ve východních Čechách, a NPR Karlštejn a PR Karlické údolí v CHKO Český kras. Všechny populace jsou poměrně slabé. Celkový počet rostlin na všech českých lokalitách se pohybuje kolem 400 jedinců.

Střední Evropou probíhá západní okraj areálu rozšíření zvonovce. V Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku je druh hodnocen jako ohrožený. Jeho areál dále pokračuje přes východní Evropu až do západní Asie.
Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii kriticky ohrožený. Na mezinárodní úrovni je druh zařazen do směrnice o stanovištích 92/43/EHS, v příloze II a IV.


Mapa výskytu