Nahoru

Zvonovec liliolistý

Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR
Autor snímko: J. Mottl
Autor snímku: R. Hamerský
Autor snímku: R. Prausová

Adenophora liliifolia

Zvonovec liliolistý nikdy nebyl v České republice hojným druhem. V současné době ale jeho bleděmodré zvonečky bijí na poplach. Přivonět k nim lze už pouze na posledních pěti lokalitách. V ostatních zemích střední Evropy na tom není o mnoho lépe. Na vině je zřejmě změna lesního hospodaření a nezanedbatelný vliv má také okus přemnoženou lesní zvěří.

Zvonovec je dlouhověký druh především světlých lesů, lesních okrajů a pasek. Na jeho až přes metr vysoké olistěné lodyze vykvétá v červnu až srpnu bohatá lata nicích bleděmodrých květů. Nápadná podobnost se zvonky (Campanula) není náhodná, patří do stejné čeledi. Zvonovec lze od zvonků odlišit mimo jiné podle čnělky vyčnívající daleko z koruny a vonných květů.

Autor snímku: R. PrausováV současnosti je známý z pěti lokalit: PP Babinské louky v Českém středohoří, NPR Karlštejn a PR Karlické údolí v Českém krase, lesní komplex u Bílichova v přírodním parku Džbán ve středních Čechách a les Vražba na Jaroměřsku ve východních Čechách. Všechny populace jsou poměrně slabé. Celkový počet rostlin na všech českých lokalitách se pohybuje kolem 500 jedinců.

Střední Evropou probíhá západní okraj areálu rozšíření zvonovce. V Německu, Rakousku, Švýcarsku, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Slovinsku a Chorvatsku je druh hodnocen jako ohrožený. Jeho areál dále pokračuje přes východní Evropu až do západní Asie.
Druh patří podle vyhlášky MŽP č. 395/1992 Sb. mezi kriticky ohrožené druhy naší květeny a je zapsán v Černém a červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) v kategorii kriticky ohrožený. Na mezinárodní úrovni je druh zařazen do směrnice o stanovištích 92/43/EHS, v příloze II a IV.


 

Mapa výskytu