Nahoru

Příčiny ohrožení

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Česká republika leží při okraji areálu druhu, kde jsou populace náchylnější k náhodným výkyvům početnosti například v důsledku klimatických změn. Zvonovci zřejmě vyhovoval dřívější lesní způsob hospodaření, kdy v lesích pravidelně vznikaly a zanikaly menší paseky, na kterých se druh střídavě objevoval. Při současném hospodaření v lesích se menší prosvětlené plochy nevytvářejí, navíc hrozí poškození či zničení rostlin při těžbě těžkými stroji.  Na jediné luční lokalitě v Českém středohoří byla populace dočasně ohrožena nevhodným managementem, ale díky obnově správně načasovaného kosení a oplocení se začala populace znovu stabilizovat. Druh je značně ohrožen častým okusem přemnoženou spárkatou zvěří. Okusem bývá poškozeno značné množství lodyh. Ukousnutá rostlina není schopná vytvořit náhradní květenství a vyprodukovat tak v daném roce semena. Vyklíčení semen je podmíněno dostatečně osvětleným a obnaženým půdním povrchem, což výrazně ztěžují konkurenčně silné expanzivní rostliny v bylinném patře, zejména ostružiníky a třtina křovištní. Úspěšnost růstu semenáčku je v takových podmínkách velmi nízká.