Nahoru

Rozšíření

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Celkové rozšíření
Zvonovec liliolistý má eurosibiřský areál. V Asii zasahuje až po Altaj, zahrnuje východní Evropu a ve střední Evropě směrem k západu vyznívá. Evropské lokality se nalézají v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině a na území bývalé Jugoslávie. Ve střední Evropě se zvonovec vyskytuje mezernatě, často se jedná o izolované lokality. Poměrně hojný je v Karpatech. Ve většině evropských zemí je druh hodnocen jako ohrožený. Nejzápadnější výskyt je v severozápadní Itálii. Jižní okraj areálu leží pravděpodobně v severozápadním Turecku.

Rozšíření v České republice
Druh byl v České republice vždy relativně vzácný. Podle historických údajů se vyskytoval na přibližně 20 lokalitách. Všechny současné výskyty se nalézají v oblasti Českého termofytika. Jedná se o pět lokalit se zajištěnou evropskou ochranou (EVL): Babinské louky, Karlštejn - Koda, Karlické údolí, Smradovna (nedaleko EVL se nachází další 2 mikrolokality), Vražba.
Z minulosti existuje ještě několik dokladů z Rožďalovicka a nedoložené údaje od Nového Bydžova, z Hradišťan, Drahanského podhůří a Opavské pahorkatiny. Historické záznamy poukazují na stěhování druhu v souvislosti s prosvětlením při hmyzích kalamitách, tvorbě pasek apod.

Současné rozšíření zvonovce liliolistého v ČR.