Nahoru

Rozšíření

Zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Celkové rozšíření

Zvonovec liliolistý má eurosibiřský areál. V Asii zasahuje až po Altaj, zahrnuje východní Evropu a ve střední Evropě směrem k západu vyznívá. Evropské lokality se nalézají v Německu, Rakousku, Švýcarsku, Itálii, Česku, Polsku, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině a na území bývalé Jugoslávie. Ve střední Evropě se zvonovec vyskytuje mezernatě, často se jedná o izolované lokality. Poměrně hojný je v Karpatech. Nejzápadnější výskyt je v severozápadní Itálii a Švýcarsku. Jižní okraj areálu leží pravděpodobně v severozápadním Turecku.

Rozšíření v České republice
Druh byl v České republice vždy relativně vzácný. Podle historických údajů se vyskytoval na přibližně dvaceti lokalitách především v Čechách: v Českém středohoří, Českém krasu, na Rožďalovicku a Královéhradecku. Na Moravě je herbářovou položkou doložena jediná lokalita na Drahanské vrchovině, údaje o výskytu na Opavsku z konce 19. století jsou nedoložené. Historické záznamy poukazují na stěhování druhu v souvislosti s prosvětlením při hmyzích kalamitách, tvorbě pasek apod.

V současnosti má zvonovec šest lokalit:  PP Babinské louky v CHKO České středohoří, PP Smradovna a dvě blízké mikrolokality v přírodním parku Džbán, PP Žehuňsko-Báň na Rožďalovicku, PP Vražba u Jaroměře ve východních Čechách, NPR Karlštejn (čtyři mikrolokality) a PR Karlické údolí v CHKO Český Kras. 

Historické (šedě) a současné rozšíření (Babinské louky – žlutě, Džbán – modře, Český kras – červeně, založená lokalita oranžově, Žehuňsko-Báň – fialově, Vražba – zeleně) Adenophora liliifolia v České republice (© AOPK ČR 2017, podkladová data © ČÚZK).

Obr: Historické (šedě) a současné rozšíření (Babinské louky – žlutě, Džbán – modře, Český kras – červeně, založená lokalita oranžově, Žehuňsko-Báň – fialově, Vražba – zeleně) Adenophora liliifolia v České republice (© AOPK ČR 2017, podkladová data © ČÚZK).