Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Hnědásek osikový je jednogenerační motýl s dobou letu od konce května do konce července. Samice nejčastěji kladou vajíčka na spodní stranu osluněných listů jasanu ztepilého blízko centrální žilky. Vajíčka jsou kladena hromadně v jedné až třech vrstvách, zpravidla na mladé stromy do výšky 2,5-5 m. Na vhodném stromě bývá často nakladeno i více snůšek, některé takovéto stromy motýli využívají i řadu let po sobě.

Larvální hnízdo. Autor snímku: O. Čížek

Vývoj larev probíhá ve dvou fázích. Po vylíhnutí, během července, žijí housenky zprvu pospolitě. Zapřádají charakteristickým způsobem list, na kterém se právě živí. Postupně dochází k agregaci jedinců z blízko umístěných snůšek, čímž je vytvářeno větší sekundární hnízdo, kde často nacházíme larvy v několika instarech. Během srpna opouštějí housenky v různém stáří živnou rostlinu a solitérně přezimují v podrostu. Brzy na jaře pokračují v žíru již solitérně. Potravní spektrum solitérních housenek na jaře zahrnuje více druhů rostlin, využívají zejména rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia), kozlík lékařský (Valeriana officinalis) a jitrocele (Plantago spp.). Kuklení probíhá po období jarního žíru. Kukla je zavěšena hlavou dolů, často při patě stromu.

Párovací strategií dospělých motýlů po vykuklení je tzv. vyčkávání, při němž samci obsazují dočasné posedy na stromech a keřích (ve výšce 3–5 m). Odtud vylétávají proti samicím i dalším druhům hmyzu. Posedy si brání proti jiným samcům. Je známo, že reagují pouze na letící samice, kdežto sedící samičky ignorují.