Nahoru

Reintrodukce hnědáska osikového v Libickém luhu

Reintrodukce hnědáska osikového v Libickém luhu

2. říjen 2018

Během tří termínů bylo v NPR Libický luh vypuštěno více jak 3000 jedinců.

 

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna) je kriticky ohrožený druh motýla s poslední lokalitou výskytu v PR Dománovický les v Polabí. Historicky se přitom v Polabí vyskytoval na řadě míst, odkud byl postupně vytlačen díky zániku prosvětlených porostů. V posledních letech se situace zlepšila a v Dománovickém lese každoročně poletuje zhruba 500-700 motýlů.

Pro zajištění dlouhodobého přežití druhu v České republice to ale nestačí a v letošním roce proto začala v souladu se Záchranným programem pro hnědáska osikového reintrodukce v NPR Libický luh v Polabí, kde se hnědásek vyskytoval ještě v 90. letech 20. století. Provedení reintrodukce umožnilo zvládnutí techniky umělého odchovu motýla v letech 2016-2017. Během tří termínů byly postupně vysazeny housenky pozdějších instarů (duben; okolo 200 kusů), dospělí motýli (květen; okolo 30 kusů) a housenky nejranějších instarů (červenec; okolo 3 000 kusů).

NPR Libický luh byl vybrán jako současná nejvhodnější lokalita pro kombinaci výsadku housenek a managementových zásahů. Stav lokality z hlediska výskytu hnědáska zatím není optimální, podařilo se ale domluvit razantní prosvětlení a redukci dřevin na ploše u bývalého meandru, v okolí přilehlé lesní cesty a prosvětlení přilehlého lesa, včetně odstranění nepůvodního smrkového porostu. V tomto AOPK vyšel velmi vstříc státní podnik Lesy České republiky který na předmětných pozemcích, jež vlastní stát, hospodaří a pečuje tak o zdejší porosty. Konkrétně spolupracujeme s Lesní správou Nymburk a Krajským ředitelstvím Brandýs nad Labem. Našim cílem je vytvoření podobných podmínek jako v PR Dománovický les, tedy lesních světlin při okraji lesních cest, prosvětlených lesních porostů a pasek s výskytem mladých jasanů, kde vzniknou ideální podmínky pro výskyt hnědáska a dalších ohrožených druhů vázaných na lesní světliny.

Autor snímku: Václav John Autor snímku: Václav John.

Lokalita NPR Libický luh. Autor snímku: Václav John

Autor snímků: Václav John.