Nahoru

Počty hnědásků osikových výrazně poklesly

Počty hnědásků osikových výrazně poklesly

21. říjen 2020

Po dlouhodobém populačním růstu v Dománovickém lese přišel v roce 2019 zlom a výrazný meziroční pokles.

A to o 90 %. Tento propad byl daný zřejmě souběhem gradace parazitů housenek hnědáska a mimořádně nepříznivého počasí na jaře loňského roku. Na druhou stranu výsledky z reintrodukce v NPR Libický luh vypadaly mnohem optimističtěji. Doufali jsme proto, že letošní sezona bude bez klimatických extrémů a dojde k opětovnému populačnímu nárůstu.

Bohužel se tak nestalo, jen nejchladnější květen za posledních 30 let, kdy došlo k výraznému úhynu housenek ve stádiu kuklení, byl tentokrát nahrazen nejdeštivějším červnem za více než 60 let a lokální povodní. Po většinu doby letu imag bylo zataženo a pršelo, v záchranném chovu byl problém dosáhnout umělého spáření motýlů, kteří byli ztuhlí a neaktivovali. V Dománovickém lese došlo k dalšímu propadu – z 15 larválních hnízd v roce 2019 na pouhých 7 hnízd v letošním roce. I v NPR Libický luh byl zjištěn pokles počtu hnízd (15 oproti 22 v r. 2019). Od letošního roku sledujeme nově zjištěnou populaci u Frýdku-Místku, i zde došlo k velmi významnému poklesu počtu hnízd (4 hnízda oproti cca 40-50 před dvěma lety). Rozmístění hnízd v Dománovickém lese naznačuje, že hlavním důvodem propadu byla skutečně gradace parazitů, ke které u tohoto druhu pravidelně dochází. Na dvou jádrových pasekách, kde se donedávna vyvíjelo více než 90 % populace hnědáska v Dománovicích, totiž hnízda nebyla vůbec zjištěna, a naopak se hnízda udržela v místech při okraji výskytu, kde byl výskyt vždy spíše sporadický.

Dalším negativním faktorem je šířící se nekróza jasanů, vyvolaná houbou Hymenoscyphus pseudoalbidus. Výskyt nekrózy byl zjištěn v Dománovickém lese i Libickém luhu, a na obou místech již uhynula až polovina jasanů a počty přežívajících stromů každým rokem klesají. AOPK ČR pokračuje v realizaci podpůrných managementových zásahů, a tak nezbývá než doufat, že příští rok bude bez klimatických extrémů a oslabená populace začne opětovně růst.

Hnedasek-Osikovy_Vaclav_John (1) Hnedasek-Osikovy_Vaclav_John (2)

Autor obou snímků: Václav John