Nahoru

Rozšíření

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Druh je ostrůvkovitě rozšířen od střední Francie přes střední Evropu, sever Balkánského poloostrova, jih Skandinávie a Pobaltí do východní Evropy, odtud se jeho areál táhne přes jižní Sibiř až po Altaj, Bajkal a Jakutsko.
V evropské části areálu se hnědásek osikový vždy omezoval na lesy nížin a pahorkatin, často obýval úvaly velkých řek. V současnosti mnoho populací tohoto druhu zaniká. Zvlášť markantní úbytek je v západní a střední Evropě: vyhynul v Belgii a Lucembursku; ve Francii, Německu a Rakousku zmizel z více než 75 % svých lokalit.
S ostrůvkovitým rozšířením souvisí i významné ekologické rozdíly mezi oblastmi výskytu. Systémy populací v povodích Labe, Dunaje, Rýna atd. se pravděpodobně vyvíjely v dlouhé izolaci, takže každá z nich představuje evoluční unikát.
Ani v České republice není situace lepší. Ještě v polovině devadesátých let minulého století přežíval hnědásek na Moravě, a to v Milovickém lese a u Nedakonic (okolí Uherského Hradiště). V letech 2003-2005 proběhlo intenzivní mapování rozšíření hnědáska osikového na Moravě. Byly navštěvovány jak historické tak potenciální nové lokality. Je možné říci, že se vší pravděpodobností tento druh na Moravě vyhynul.
Podobná situace je v Čechách, kde ještě z poloviny devadesátých let pocházejí nálezy z Libického luhu, nedaleké Kozí Hůry a Dománovic. Od konce devadesátých let je i přes intenzivní výzkum známa již pouze jediná lokalita – Dománovický a přilehlý Žiželický les.

Síťová mapa historického a současného rozšíření hnědáska osikového v České republice. Zdroj: AOPK ČR.