Nahoru

Rozšíření

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Druh je ostrůvkovitě rozšířen od střední Francie přes střední Evropu, sever Balkánského poloostrova, jih Skandinávie a Pobaltí do východní Evropy, odtud se jeho areál táhne přes jižní Sibiř až po Altaj, Bajkal a Jakutsko.

V evropské části areálu se hnědásek osikový vždy omezoval na lesy nížin a pahorkatin, často obýval úvaly velkých řek. V současnosti mnoho populací tohoto druhu zaniká. Zvlášť markantní úbytek je v západní a střední Evropě: vyhynul v Belgii a Lucembursku; ve Francii, Německu a Rakousku zmizel z více než 75 % svých lokalit.

S ostrůvkovitým rozšířením souvisí i významné ekologické rozdíly mezi oblastmi výskytu. Systémy populací v povodích Labe, Dunaje, Rýna atd. se pravděpodobně vyvíjely v dlouhé izolaci, takže každá z nich představuje evoluční unikát.

V České republice je situace ještě horší než v okolních státech. Na Moravě historicky existoval větší počet lokalit, a to především v oblasti střední a jižní Moravy, zpravidla šlo o bývalé střední lesy. Ještě v polovině devadesátých let minulého století přežíval hnědásek na Moravě, a to v Milovickém lese a u Nedakonic (okolí Uherského Hradiště). Ojedinělé nálezy z Moravy jsou z let 2013 (Chřiby) a 2019 (Bílé Karpaty), vždy šlo o jednotlivé motýly a cílené pátrání v okolí nevedlo k nálezu přežívající populace. Je pravděpodobné, že šlo buď o zálet, nebo o nelegální výsadek. V roce 2019 byla nalezena populace nedaleko Frýdku-Místku, jejíž původ není zcela jasný.

Podobná situace je v Čechách, kde ještě z poloviny devadesátých let pocházejí nálezy z Libického luhu, nedaleké Kozí Hůry a Dománovic. Od konce devadesátých let je i přes intenzivní výzkum známa již pouze jediná lokalita – Dománovický a přilehlý Žiželický les. Od roku 2018 probíhá reintrodukce motýlů v NPR Libický luh, která je od Dománovického lesa vzdálená asi 20 kilometrů a hnědásek se zde vyskytoval ještě začátkem 90. let minulého století.

Euphydryas_maturna_vyskyt_druhu_NDOP