Nahoru

Záchranný program (ZP)

Hnědásek osikový (Euphydryas maturna)

Záchranný program hnědáska osikového (Euphydryas maturna) v České republice
Hlavním cílem záchranného programu je zajistit dlouhodobé přežití hnědáska osikového v ČR.

Naplnění tohoto záměru by mělo být dosaženo realizací následujících opatření, směřujících k jednotlivým vytyčeným krátkodobým, střednědobým i dlouhodobým cílům ZP:

  • Změna lesnického managementu na současných lokalitách výskytu a zajištění dlouhodobého vhodného managementu.
  • Pečlivý výběr lokalit vhodných pro repatriaci druhu a zajištění managementu na těchto lokalitách.
  • Repatriace druhu na vybrané lokality.
  • Pravidelný monitoring stavu populace i vlivu zavedeného managementu
    na populace.
  • Osvěta a výzkum v oblasti genetiky.

Vzhledem k současné situaci druhu v ČR je nejdůležitějším opatřením zajištění vhodného managementu na poslední lokalitě druhu v Dománovickém a Žiželickém lese, které by mělo vést k zvýšení početnosti tamní populace. Repatriace druhu na další vhodné lokality budou závislé na splnění tohoto prvního nejdůležitějšího kroku i na opatřeních týkajících se přípravy vybraných stanovišť, nicméně z hlediska zajištění dlouhodobého přežití hnědáska osikového v ČR budou nezbytné. Lokality vhodné k repatriacím by zároveň měly být vybírány s ohledem na možnost vytvoření větších metapopulačních systémů a s ohledem na nové genetické poznatky o druhu. Nedílnou součástí záchranného programu bude samozřejmě i monitoring stavu populací a pravidelné hodnocení a optimalizace péče o biotop (managementu).


Související dokumenty