Nahoru

Biologie a ekologie druhů

Biologie a ekologie druhů

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) je rostlinou s dvouletým životním cyklem rozmnožující se semeny. Ačkoliv se v současné době nachází většina prosperujících lokalit na bazičtějších substrátech v květnatých širokolistých trávnících, nevykazuje druh specifické nároky na živiny a substrát. V minulosti byl hojný i v jiných typech bezlesé vegetace. Je ale citlivý na vegetační poměry lokalit. Ke svému zdárnému růstu potřebuje potlačování konkurenčně zdatnějších druhů v louce a plošky obnažené půdy, které podporují uchycení semenáčků. Dočasně nepříznivé poměry na stanovišti jsou obecně hořečky schopné do jisté míry přečkat pomocí semenné banky, ze které se mohou obnovit. Živá semena vydrží v půdě nejméně 8 let. Jejich klíčivost ale s přibývajícími lety postupně klesá, každý rok zhruba na 10 % předchozího roku.   

Kvetoucí rostliny můžeme spatřit v období od konce srpna do začátku října. Na našem území dosahují větvené lodyhy výšky 10-35 cm a obvykle mívají 8-120 světle fialových květů.

Z dlouhodobého sledování stavu početnosti populací hořečků (hořečku mnohotvarého českého a nahořklého) jsou zaznamenány synchronizované meziroční výkyvy v počtu kvetoucích jedinců. Na většině lokalit v některých letech vykvétá mnohem více rostlin než v jiných. Bez ohledu na meziroční výkyvy v počtu kvetoucích jedinců je celkový trend stavu populací sestupný.

Stanovištní nároky hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) jsou oproti hořečku nahořklému specifičtější. Podle historických a aktuálních výskytů je vázán na vysokostébelné vlhké, střídavě vlhké až mezické pastviny a louky. V ostatních vlastnostech se takřka ve všech ohledech shoduje s ostatními u nás se vyskytujícími druhy hořečků, což potvrzují i shodné příčiny jeho ohrožení.

Lokalita PR Kočelovické pastviny s výskytem hořečku drsného Sturmova. Autor snímku: A. Šlechtová.