Nahoru

Biologie a ekologie druhů

Biologie a ekologie druhů

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella subsp. amarella) je rostlinou s dvouletým životním cyklem rozmnožující se převážně semeny. Ačkoliv se v současné době nachází většina prosperujících lokalit na bazičtějších substrátech v květnatých širokolistých trávnících, nevykazuje druh specifické nároky na živiny a substrát. V minulosti byl hojný i v jiných typech bezlesé vegetace. Je ale citlivý na vegetační poměry lokalit. Ke svému zdárnému růstu potřebuje potlačování konkurenčně zdatnějších druhů v louce a plošky obnažené půdy, které podporují uchycení semenáčků. Dočasně nepříznivé poměry na stanovišti jsou obecně hořečky schopné do jisté míry přečkat pomocí semenné banky, ze které se mohou obnovit i po deseti letech.

Kvetoucí rostliny můžeme spatřit v období od konce srpna do začátku října. Na našem území dosahují větvené lodyhy výšky 10-35 cm a obvykle mívají 8-120 světle fialových květů.

Z dlouhodobého sledování stavu početnosti populací hořečků (hořečku mnohotvarého českého a nahořklého) jsou zaznamenány synchronizované meziroční výkyvy v počtu kvetoucích jedinců. Na většině lokalit v některých letech vykvétá mnohem více rostlin než v jiných. Bez ohledu na meziroční výkyvy v počtu kvetoucích jedinců je celkový trend stavu populací sestupný.

Stanovištní nároky hořečku drsného Sturmova (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) jsou oproti hořečku nahořklému specifičtější. Podle historických a aktuálních výskytů je vázán na vysokostébelné vlhké, střídavě vlhké až mezické pastviny a louky. V ostatních vlastnostech se takřka ve všech ohledech shoduje s ostatními u nás se vyskytujícími druhy hořečků, což potvrzují i shodné příčiny jeho ohrožení.

Lokalita PR Kočelovické pastviny s výskytem hořečku drsného Sturmova. Autor snímku: A. Šlechtová.