Nahoru

Zářijové setkání nad péčí o hořečkové lokality

Zářijové setkání nad péčí o hořečkové lokality

26. říjen 2021

V průběhu září proběhlo v Pošumaví první setkání k nově schválenému záchrannému programu pro hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův.

Hlavním tématem byla péče o horečkové lokality. Prezentovány byly jak obecné příspěvky, tak i konkrétní způsoby hospodaření na vybraných lokalitách. Praktickou ukázku použití vertikutátoru a různých druhů hrábí, které vytváří požadované volné plošky obnažené půdy, jsme měli možnost vidět přímo v PR Opolenec. V rámci terénní exkurze jsme navštívili hned několik lokalit. Viděli jsme všechny zástupce hořečků, pro které se realizují záchranné programy – tedy hořeček mnohotvarý český, hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův. Setkání se zúčastnili především pracovníci státní ochrany přírody, kteří jsou zadavateli managementu, přítomni byli ale též zástupci nevládních organizací a realizátoři prací.

Foto: Helena Neuwirthová

Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana, NPP Kocelovické pastviny Gentianella praecox subsp. bohemica, PP Jaroškov prezentace příspěvků terénní exkurze, PP Jaroškov