Nahoru

Rozšíření

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Celkové rozšíření hořečku nahořklého

Celkový areál hořečku nahořklého zahrnuje Evropu od Islandu po střední a severní Rusko a Sibiř až po Severní Ameriku. Navzdory rozsáhlému areálu došlo v Evropě k jeho dramatickému úbytku během posledního století. Aktuálně je ve většině zemí střední Evropy považován za ohrožený.

Celkový areál rozšíření hořečku nahořklého.

Hořeček nahořklý v České republice

Stejný vývoj je zaznamenán i v České republice, kdy se v minulosti jednalo o roztroušeně rozšířený druh. Těžiště jeho výskytu se nachází převážně v nížinách a pahorkatinách Čech se vzácnými výskyty na jižní Moravě. Rozšíření dříve hojného druhu dokládá přes 400 věrohodných historicky doložených lokalit výskytu, přičemž reálný počet lokalit byl v minulosti mnohonásobně vyšší. Od roku 2000 je v ČR známých 71 lokalit druhu, 14 z nich již dnes můžeme označit jako zaniklé.

Malé plné kroužky označují recentní lokality, na kterých byly kvetoucí hořečky zaznamenány alespoň jedenkrát v letech 2000–2020.

Obr.: Celkové rozšíření hořečku nahořklého. Malé plné kroužky označují lokality, na kterých byly kvetoucí hořečky zaznamenány alespoň jedenkrát v letech 2000–2020.

Celkové rozšíření hořečku drsného Sturmova

Na rozdíl od hořečku nahořklého je celkový areál hořečku drsného Sturmova vázán pouze na oblast severních Alp, Předalpí s přesahem severně do Německa a České republiky.

Celkové rozšíření hořečků drsného Sturmova.

Hořeček drsný Sturmův v České republice

Rozšíření hořečku drsného Sturmova bylo i v minulosti v rámci České republiky omezeno  na západní část Čech. Na východě tvoří přirozenou hranici tok Vltavy s výjimkou oblasti u Sedlčan. Z dříve historicky doloženého počtu více jak 100 lokalit se jich do současnosti dochovalo pouze 9.

Malé plné kroužky označují recentní lokality, na kterých byly kvetoucí hořečky zaznamenány alespoň jedenkrát v letech 2000–2020.

Obr.: Celkové rozšíření hořečku drsného Sturmova. Malé plné kroužky označují lokality, na kterých byly kvetoucí hořečky zaznamenány alespoň jedenkrát v letech 2000–2020.