Nahoru

Rozšíření

Hořeček nahořklý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)

Celkové rozšíření hořečku nahořklého

Celkový areál hořečku nahořklého zahrnuje Evropu od Islandu po střední a severní Rusko a Sibiř až po Severní Ameriku. Navzdory rozsáhlému areálu došlo v Evropě k jeho dramatickému úbytku během posledního století. Aktuálně je ve většině zemí střední Evropy považován za ohrožený.

Celkový areál rozšíření hořečku nahořklého.

Hořeček nahořklý v České republice

Stejný vývoj je zaznamenán i v České republice, kdy se v minulosti jednalo o roztroušeně rozšířený druh. Těžiště jeho výskytu se nachází převážně v nížinách a pahorkatinách Čech se vzácnými výskyty na jižní Moravě. Rozšíření dříve hojného druhu dokládá přes 400 věrohodných historicky doložených lokalit výskytu, přičemž reálný počet lokalit byl v minulosti mnohonásobně vyšší. Počet stávajících lokalit (od roku 2000) se pohybuje zhruba mezi 80 až 90 lokalitami.

Historické rozšíření hořečku nahořklého v ČR v záznamech NDOP do roku 2000. Současné rozšíření hořečku nahořklého v ČR v záznamech NDOP od roku 2000.

Celkové rozšíření hořečku drsného Sturmova

Na rozdíl od hořečku nahořklého je celkový areál hořečku drsného Sturmova vázán pouze na oblast severních Alp, Předalpí s přesahem severně do Německa a České republiky.

Celkové rozšíření hořečků drsného Sturmova.

Hořeček drsný Sturmův v České republice

Rozšíření hořečku drsného Sturmova bylo i v minulosti v rámci České republiky omezeno  na západní část Čech. Na východě tvoří přirozenou hranici tok Vltavy s výjimkou oblasti u Sedlčan. Z dříve historicky doloženého počtu více jak 100 lokalit se jich do současnosti dochovalo pouze 11.

Historické rozšíření hořečku drsného Sturmova v ČR v záznamech NDOP do roku 2000. Současné rozšíření hořečku drsného Sturmova v ČR v záznamech NDOP od roku 2000.