Nahoru

Česko-rakouská a česko-německá spolupráce na ochraně perlorodky říční

Česko-rakouská a česko-německá spolupráce na ochraně perlorodky říční

31. březen 2015

Na konci ledna, 27.1.2015, jsme navštívili rakouskou odchovnu pro perlorodku říční v obci Kefermarkt.

Návštěva proběhla na pozvání rakouských partnerů z Blattfisch za účasti zástupců AOPK ČR, MŽP, KÚ JčK a spolupracovníků záchranného programu.
Pro perlorodku říční je odchov jednou z několika možností přímé péče o druh. V ČR máme dlouhodobé a velmi úspěšné zkušenosti s odchovem, ale přesto je zajímavá výměna zkušeností se zahraničím. Fotky z odchovu najdete na našem facebooku.
V rámci diskusí ohledně praktických zkušeností byly také představeny české aktivity v rámci záchranného programu pro perlorodku, zejména v oblasti Horní Malše. Dále byly projednány s rakouskými partnery možnosti a způsoby společné spolupráce. Shodli jsme se, že je nutné zapojit se do řešení nevhodného splaveninového režimu s možností podání bilaterálního projektu v roce 2016.

Dne 17. 3. se v bavorském Bayreuthu konalo již 13. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách. Jednání se za českou stranu zúčastnili zástupci MŽP, AOPK ČR, Karlovarského kraje a spolupracovníci záchranného programu perlorodky říční v České republice. Dále byli přítomni zástupci saských a bavorských organizací. V průběhu setkání byly prezentovány jednotlivé projekty, které jsou plánovány k realizaci v následujícím období za českou stranu (zejména se jednalo o projekty z EHP fondů) a dále byly představeny výsledky spolupráce s MO Aš na poli rybářského obhospodařování, dosažené úspěchy a předjednaná koncepce na následující decennium. Za saskou a bavorskou stranu byly představeny aktivity, které probíhají v povodích na obou stranách hranice. Byly diskutovány možnosti spolupráce, výměny dat a zkušeností. Závěrem byly diskutovány konkrétní projektové možnosti a aktivity, které do nich mohou být zařazeny.

Autor snímku: O. Spisar.