Nahoru

Schválený nový záchranný program pro perlorodku říční

Schválený nový záchranný program pro perlorodku říční

30. leden 2014

Pro kriticky ohroženou perlorodku říční (Margaritifera margaritifera) byl schválen nový záchranný program.

Tento sladkovodní dlouhověký mlž je vázaný na čisté oligotrofní vody a v České republice se vyskytuje na několika posledních lokalitách v kraji Jihočeském, Karlovarském a na Vysočině. Mezi hlavní příčiny ohrožení patří eutrofizace a chemické znečištění vod, eroze a sedimentace v tocích, nevhodný teplotní a vodní režim, narušení vápníkového metabolismu, nedostatek vhodných hostitelských ryb, a v neposlední řadě také exploatace. Záchrana perlorodky říční, jako volně žijícího živočicha, vyžaduje ekosystémové pojetí ochrany. Nově schválená třetí etapa záchranného programu navazuje na intenzivní a systematickou aktivitu vedoucí k ochraně perlorodky říční a jejího biotopu. Základním cílem záchranného programu perlorodky říční je zachování druhu Margaritifera margaritifera na území České republiky v takovém stavu, aby jako druh byl životaschopný a byl schopen samostatné reprodukce v přírodních podmínkách.

Autor snímku: O. Simon.


Související dokumenty