Nahoru

Setkání skupiny k ochraně vybraných mlžů na česko-německých hraničních vodách

Setkání skupiny k ochraně vybraných mlžů na česko-německých hraničních vodách

12. říjen 2015

Ve dnech 5.-6. října 2015 se konalo již 14. zasedání základní skupiny k ochraně perlorodky říční a velevruba tupého na česko-německých hraničních vodách.

Tentokrát byla hostitelem Česká republika. V pondělí jsme pozvali hosty z Bavorska a Saska a dále české zástupce z MŽP, AOPK ČR, Karlovarského kraje, Povodí Ohře, VÚV T.G.M. a externí spolupracovníky na terénní exkurzi s prohlídkou míst realizace českých aktivit pro perlorodku říční. Byl prezentován český koncept péče a probíhající opatření, která jsou letos z velké části podpořena granty EHP fondů 2009-2014 a MŽP (reg. č. MGSII-2, 20 a 51).

V úterý jsme využili skvělého zázemí Regionálního pracoviště Správa CHKO Slavkovský les v Mariánských Lázních a zasedání pokračovalo diskusní částí. Představeny byly záměry jak běžících, tak plánovaných projektů. Diskutovány byly následky letošně extrémně suchého průběhu roku, který negativně ovlivnil populaci perlorodek. Bavorští a saští zástupci představili aktuality týkající se perlorodek probíhající na jejich území. Další setkání se bude konat v následujícím roce v Bavorsku.