Nahoru

Spolupráce s Rakouskem na ochraně perlorodky

Spolupráce s Rakouskem na ochraně perlorodky

30. červenec 2015

Přeshraniční komunikace je nezbytnou součástí ochrany kriticky ohrožené perlorodky říční vyskytující se v hraničních povodích.

Intenzivnější spolupráce s rakouskou stranou je nyní postupně rozvíjena. V létě (červenec 2015) jsme přivítali zástupce Technische Büro für Gewässerökologie Blattfisch, kteří jsou realizátory odchovů pro rakouské lokality Aist a Naarn a věnují se řadě praktických opatření a výzkumu v perlorodkových povodích. Společně jsme navštívili Zlatý potok, kde jsme se věnovali tématu zdrojů a sanací eroze v povodí. S odkazem na setkání v lednu 2015 jsme se následně detailně věnovali možnostem společného přeshraničního projektu.

Zdroj: fotoarchiv AOPK ČR.