Nahoru

Výměna zkušeností ohledně perlorodky říční s kolegy z Estonska

Výměna zkušeností ohledně perlorodky říční s kolegy z Estonska

25. říjen 2015

V týdnu od 19. do 23.10.2015 Českou republiku navštívila delegace z Estonska a zajímala se o české zkušenosti s ochranou perlorodky říční.

V Estonsku je perlorodka známa pouze na jediné lokalitě a to v národním parku Lahemaa na severu země. V úvodní části jsme představili probíhající záchranný program, který je ucelenou koncepcí péče o druh a jeho habitat. Součástí prezentace byly žádané ukázky možných opatření, se kterými máme zkušenost. Další dny se konaly exkurze na jihočeské lokality, kde přímo v terénu byla demonstrována jednotlivá technická řešení péče o habitat, způsob odchovů, biomonitoring a revitalizace potoků. Celá týdenní exkurze byla koordinována pracovníky Výzkumného ústavu vodohospodářského T.G.M. a podíleli se na ní AOPK ČR, NP Šumava a externí spolupracovníci.