Nahoru

MGSII-24, Odchovy

Název projektu: Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu.

Číslo projektu: MGSII - 24

Místo realizace: Brno, Hluboká nad Vltavou, Vlašim, Praha (kraj Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský, Praha)

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 883 587,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 751 049,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 132 538,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.12. 2016

Partneři projektu:
  • Zoo Brno a stanice zájmových činností
  • Zoologická zahrada Ohrada
  • ZO ČSOP Vlašim
Garant projektu: 

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“