Nahoru

MGSII-53, Péče o lokality

Název projektu: Péče o vybrané lokality výskytu sysla obecného v ČR v roce 2015.

Číslo projektu: MGSII - 53

Místo realizace: Roudnice nad Labem, Strakonice, Kyjov, Břeclav – Ladná, Praha – Letňany, Kolín, Mohelno, Miroslav

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 527 894,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 298 710,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 229 184,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 11. 2016

Partneři projektu:
  • SIT Prague, a.s.
  • Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem, spolek
  • Aeroklub Strakonice, zapsaný spolek
  • Aeroklub Kyjov, o. s.
  • Aeroklub Miroslav, o. s.
  • Aeroklub Břeclav, o. s.
Garant projektu:

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“