Nahoru

Únorové stopování vyder

Únorové stopování vyder

29. únor 2012

Nedávné mrazivé počasí umožnilo provést sčítání vyder říčních na čerstvém sněhu.

Sčítání vyder probíhá formou stopování v předem stanoveném čtverci o velikosti 10 x 10 km. V rámci kvadrátu se projdou všechny vodní toky a plochy a do mapy se zaznamenají všechny nalezené stopní dráhy z předchozí noci, jejich směr, velikost a počet zvířat. Cílem stopování je zjistit počet vyder vyskytujících se v daném mapovaném čtverci, zároveň lze poměrně přesně odhadnout počet mláďat. Sledováním stejných kvadrátů v průběhu let je potom možné monitorovat vývoj početnosti vyder v těchto oblastech. Výsledky se zároveň využívají i k dalším výpočtům – např. pro odhad vydřích hustot v jednotlivých kvadrátech mapovací sítě pro celou ČR, což je potřebné mj. i ke zpracování odborných posudků k žádostem o náhradu škod způsobených vydrou na rybách podle zákona č. 115/2000 Sb. Metoda zimního stopování je poměrně levná a spolehlivá, její využití je ale silně závislé na vhodném počasí a rychlé organizaci účastníků. Během letošního února se porařilo uskutečnit dvě stopovací akce: 8.2.2012 v okolí říčky Želetavky na Dačicku bylo zjištěno 8 dospělých vyder a 5 mláďat, 10.2.2012 na řece Ploučnici na Českolipsku pak bylo zaznamenáno 6 dospělých jedinců a 4 mláďata.

Autor snímku: V. Hlaváč


 

Související galerie