Nahoru

Vydří stezka na Moravské Dyji

Vydří stezka na Moravské Dyji

18. březen 2014

Společnost ALKA Wildlife vytvořila v rámci projektu z OPŽP novou naučnou vydří stezku podél řeky Moravské Dyje, která je i evropsky významnou lokalitou právě pro vydru říční.

Na osmi informačních panelech v úseku řeky mezi Dačicemi a Starým Hobzím se dozvíte podrobnosti nejen o vydře, ale i např. o samotné řece Moravské Dyji, o soustavě chráněných území Natura 2000, vodních mlýnech či dalších zajímavých druzích fauny, které se v řece či jejím okolí vyskytují.

Autor snímku: J. Bohdal.