Nahoru

Aktuální stav zvonovce liliolistého v ČR: 240 trsů

Aktuální stav zvonovce liliolistého v ČR: 240 trsů

8. srpen 2018

Na přelomu července a srpna proběhl pravidelný monitoring zvonovce liliolistého na všech jeho lokalitách.

 

 

Početnost zvonovce je ve srovnání s loňským rokem o 15 % vyšší. K nárůstu početnosti došlo v přírodní rezervaci Karlické údolí v Českém Krase (88 rostlin), která tak o 2 jedince překonala lokalitu Vražba na Královéhradecku. Zatímco ale v Karlickém údolí má většina rostlin pouze jednu lodyhu a téměř nekvetou, tak na Vražbě rostliny často tvoří vysoké bohaté trsy. Nejbohatší trs zde měl 17 lodyh a nejvyšší lodyha měřila 158 cm. Nepříznivý stav byl bohužel opět zaznamenám na Babinských loukách, kde byly nalezeny jen 4 rostliny. Na lokalitě se nedaří omezit růst třtiny křovištní a zvonovec je poškozován okusem zvěří.

Nejpočetnější trs zvonovce v oplocence proti okusu na lokalitě PP Vražba. Autor snímku: Barbora Čepelová. Detail nejpočetnějšího trsu zvonovce v oplocence proti okusu na lokalitě PP Vražba. Autor snímku: Barbora Čepelová.

Autor snímků: Barbora Čepelová