Nahoru

MGSII-17

Název projektu: Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia).

Číslo projektu: MGSII - 17

Místo realizace: kraje Středočeský, Ústecký, Královehradecký

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 676 666,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 575 166,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 101 500,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:
  • Univerzita Hradec Králové
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.
Garant projektu: 

EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“