Nahoru

Bobr evropský

Autor snímku: A. Vorel
Autor snímku: A. Vorel
Autor snímku: A. Vorel
Autor snímku: L. Vogeltanz
Autor snímku: L. Vogeltanz

Castor fiber

Lékárny závodily ve shonu po bobrech, ježto lékaři starověcí, středověcí i novodobí, až do nejnovější doby předpisovali do hojivých léků známý „bobrový stroj“, Castoreum (Bibergeil). K nám dováželi od století 16., kdy již lov bobrů domácích nestačil na spotřebu, bobrové stroje „ruské“ čili moškvanské (ze Sibiře) a z Ameriky pod jménem stroj bobrový anglický (Zíbrt Č. (1929): Bobr v zemích československých).

Bobr evropský je chráněným druhem živočicha, který historicky patří do naší fauny a je fascinující svou schopností aktivně měnit charakter prostředí, ve kterém žije.
Tato skutečnost bohužel už v minulosti – společně s dalšími bobřími atributy hustou kožešinou, léčivým castoreem a chutným masem - vedla k silné závislosti existence bobrů na lidské vůli. Program péče o bobra evropského v ČR tedy vychází z potřeby řešit problematiku ochrany tohoto specifického druhu v kontextu hospodářského využívání krajiny člověkem. V současné době dochází k návratu bobra evropského do jeho původního areálu výskytu, Českou republiku nevyjímaje. Už více než čtyři desítky let jsou počty bobrů na našem území na vzestupu a jejich činnost se velmi často dostává do konfliktu s užíváním krajiny z hlediska zemědělství, lesnictví, vodohospodářství. Dochází tím ke vzniku škod a omezení hospodářské využitelnosti bobrem ovlivněných pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné hledat řešení, která zajistí možnost koexistence zájmů na přítomnosti bobra na našem území i hospodářských zájmů člověka v krajině.


 

Mapa výskytu