Nahoru

Ke stažení

Bobr evropský (Castor fiber)

Návod k stanovení ceny dřevin podle tzv. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.

pdf

Podle z. č. 115/2000 Sb., v platném znění, jsou státem hrazeny mj. škody, které bobr působí na dřevinách. Podle prováděcí vyhlášky tohoto zákona se cena dřevin mimo lesní porost stanoví podle tzv. oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku, v platném znění. Poněvadž stanovení ceny dřevin podle oceňovací vyhlášky je pro žadatele o náhradu škod často nesrozumitelné, byl připraven návod, jak cenu vybraných typů dřevin vypočítat.

Dotazník – stav managementu bobrů (v Aj)

pdf

Výsledky dotazníku o stavu managementu bobra evropského ve střední Evropě, které byly A. Vorlem a J. Uhlíkovou prezentovány na 8. mezinárodním bobřím symposiu (Dánsko, září 2018).

Průvodce v soužití s bobrem

pdf

Vydala ČZU v Praze v roce 2016. Autoři textu: Aleš Vorel, Tomáš Dostál, Jitka Uhlíková, Jana Korbelová a Petr Koudelka. Velikost souboru 7 MB.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2022

pdf

Vyhodnocení za rok 2022.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2021

pdf

Vyhodnocení za rok 2021.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2020

pdf

Vyhodnocení za rok 2020.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2019

pdf

Vyhodnocení za rok 2019.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2018

pdf

Vyhodnocení za rok 2018.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2017

pdf

Vyhodnocení za rok 2017.

Vyhodnocení realizace PP pro bobra evropského v roce 2016

pdf

Vyhodnocení za rok 2016.