Nahoru

Rozšíření a početnost v ČR

Bobr evropský (Castor fiber)

Bobr evropský původně obýval téměř celou oblast mírného a subarktického pásu Eurasie. Dnes se však vyskytuje pouze v části tohoto areálu a jeho výskyt je značně přerušovaný, rozdělený na jednotlivé populace, které se však rychle propojují.
Kontinuálně je osídleno území počínající ve východním Polsku, pokračuje přes pobaltské státy, Bělorusko, Rusko, Finsko a končí v centrálních partiích Sibiře.Druhá velká izolovaná populace je ve Skandinávii a zahrnuje velkou část území Norska a Švédska (viz mapa 1).

Mapa 1: Mapa IUCN - Areál rozšíření bobra evropského

Jedna z největších a nejvýznamnější populací kontinentální Evropy je kolem řeky Labe. Počíná v severních Čechách a dosahuje téměř až k Hamburku s tím, že v Sasku a Sasku-Anhaltsku pokrývá také velké množství přítoků.
Za zmínku dále stojí početná populace pokrývající celé jižní Bavorsko, pokračující dále po Dunaji přes Rakousko na Slovensko až do Maďarska. Významný výběžek areálu této subpopulace zasahuje ze Slovenska proti proudu Moravy vysoko na sever na našem území (viz mapa 2, 3). Ve zbytku Evropy a ČR jsou menší rozdrobené populace, které se ale dnes velmi rychle propojují.

Mapa 2: Rozšíření rodu Castor v Evropě (rok 2003). Červeně je znázorněn výskyt bobra evropského na přelomu 20. a 21. století. Osídlení je buď kontinuální (Skandinávie, Pobaltí, Ukrajina a Bělorusko) nebo jsou patrné jednotlivé izolované populace (zejména Francie, Německo, Polsko, ČR, Slovensko, Rakousko a Maďarsko). Černě jsou vykresleny nejstarší a nikdy nevyhubené historické pozůstatky populace bobra evropského v Evropě. Čísla vyjadřují čtyři základní evropská refugia, která se po druhé světové válce stala základem pro panevropský reintrodukční program: 1. C. f. fiber, 2. C. f. albicus, 3. C. f. galliae, 4. C. f. vistulanus. Hnědě je znázorněno rozšíření bobra kanadského C. canadensis. Rozhraní mezi západní a východní formou bobra evropského je znázorněn čárkovanou čarou.Zdroj: upraveno, HALLEY & ROSELL, 2003; DURKA et al., 2005; www.bibermanagement.de.  Mapa 3: Rozšíření bobra v Evropě (rok 2012) Zdroj: Schwab G. (2014).: Handbuch für den Biberberater, upraveno.

Mapa 2                                                             Mapa 3

 

Počet bobrů na území ČR k 1. 7. 2020

Na základě známého výskytu bobrů a matematického modelování stanovila ČZU v Praze přibližný počet bobrů na území ČR k 1.7.2020. K tomuto datu byla početnost naší bobří populace přibližně 15 000 jedinců.

V níže uvedeném odkaze je tabulkový přehled odhadu počtu bobrů v jednotlivých krajích České republiky.

Obr.: Výskyt bobra evropského na území ČR k 1. 7. 2020

Obr.: Výskyt bobra evropského na území ČR k 1.7.2020