Nahoru

Vyšla nová brožura o hořečcích

Vyšla nová brožura o hořečcích.

28. červenec 2017

Poznatky o hořečku nahořklém a hořečku drsném Sturmově v byly shrnuty nové informační brožuře vydané ve spolupráci AOPK ČR a Muzea Cheb, p.o. v roce 2017.

 

 

V rámci přípravy záchranného programu pro tyto dva druhy hořečků bylo zjištěno a ověřeno mnoho poznatků, například o biologii hořečků, o jejich výskytu na území ČR v minulosti, o stavu populací na současných lokalitách a charakteru biotopů, v nichž rostou. Tyto poznatky pomohly ke stanovení jasných doporučení, jak zajistit těmto kriticky ohroženým druhům vhodné podmínky pro přežívání a jejich další prosperitu.

Brožura „Péče o hořečkové lokality – hořeček nahořklý a hořeček drsný Sturmův“ ve srozumitelné formě shrnuje vše, co z našeho území víme o hořečku nahořklém (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořečku drsném Sturmově (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) a jak by měla vypadat péče o místa výskytu těchto druhů.  Brožura je určená pro širší veřejnost a je volně ke stažení viz níže uvedený dokument (pro případný zájem o tištěnou verzi oslovte prosím oddělení druhové ochrany rostlin na ústředí Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Praze).


Související dokumenty