Nahoru

Rdest dlouholistý

Autor snímku: R. Prausová
Autor snímku: L. Adamec
Autor snímku: R. Prausová

Potamogeton praelongus

Většina lidí obdivuje krásu tropických jezer, avšak málokdo ví, že i mnoho chladných jezer Arktidy hostí bohatou vegetaci vytvářející atraktivní podvodní krajinu. Příkladem toho mohou být nekonečné vodní louky tvořené bohatou populací Potamogeton praelongus v jezeře Ferguson (Grónsko).

Kriticky ohrožený rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus ) byl i v minulosti vzácným druhem naší květeny. Vyskytoval se v proudících i stojatých čistých chladnějších vodách v okolí Písku, České Lípy, Chlumce nad Cidlinou, v Praze a v dolním Poorličí. V Čechách se nachází na jižní hranici světového areálu. Přímá devastace lokalit, znečištění vod a výsadba býložravých ryb byly hlavními příčinami rapidního ústupu tohoto druhu v druhé polovině 20. století.V současnosti u nás existuje poslední lokalita ve slepém rameni v Malšově Lhotě u Hradce Králové, avšak i zde je populace téměř před vyhynutím.

Autor snímku: L. AdamecDruh je velmi vzácný a kriticky ohrožený i v dalších evropských zemích (Německo, Polsko, Pobaltí, Dánsko, Francie). Proto je třeba význam záchranného programu rdestu dlouholistého posuzovat v celém kontextu jeho středoevropského výskytu.

Záchranný program pro rdest dlouholistý v ČR byl schválen ministerstvem životního prostředí v květnu roku 2003.


 

Mapa výskytu