Nahoru

Příčiny ohrožení

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Jak vyplývá z historického rozšíření rdestu dlouholistého v ČR, většina bývalých lokalit se nacházela v nížinách. Právě vody nížin byly nejvíce negativně ovlivněny lidskou činností.

Eutrofizace vody

Je způsobena splachy minerálních živin ze zemědělské půdy a komunálním znečištěním. Zvýšený obsah živin ve vodě se projevuje během růstové sezóny intenzivním vegetačním zákalem, který vede k silnému zastínění rostlin. Poměrně vysoké koncentrace hlavních minerálních živin také předurčují nežádoucí růst vláknitých řas na rostlinách.

Vysazení nevhodných druhů ryb

Na ústupu rdestu se podílelo i nevhodné vysazení býložravých ryb amurů bílých místními organizacemi Českého rybářského svazu.

Zazemňování ramen

Na některých lokalitách byl zánik populace rdestu způsoben vysypáním rumištního materiálu na dno slepého ramene. Na poslední české lokalitě rdestu dlouholistého v PCHP Rameno u Stříbrného rybníka jsou poslední zbytky jeho porostu ohrožovány zanášením neprůtočné části ramene živinami bohatým sedimentem. Jemné sedimentační částice ulpívají i na rostlinách a tím jim zabraňují ve fotosyntéze.

Přílišné zastínění

Dalším nepříznivým faktorem na poslední české lokalitě bylo její přílišné zastínění, způsobené vysazenými topoly a to až do jejich vykácení v roce 2002.