Nahoru

Odkazy

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Webové stránky

Články
  • Článek v časopise Ochrana přírody věnovaný rdestu dlouholistému v ČR (2004/3, str. 82)

Ostatní
  • Poster prezentující ZP rdestu dlouholistého
  • Metodika pěstování vodních rostlin a jejich ochrana na přírodním stanovišti (VÚKOZ)
  • Leták o rdestu dlouholistém vyrobený AOPK ČR pro MŽP a určený k prezentaci na zasedání vlády ČR
  • Závěrečná odborná zpráva a poster shrnující rozsáhlý projekt v rámci ZP rdestu dlouholistého, který byl v letech 2009-2010 podpořen z finančního mechanismu EHP/Norska