Nahoru

Díky EHP fondům byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý

Díky EHP fondům byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý

6. únor 2017

V rámci projektu s názvem "Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)" financovaného z prostředků z EHP fondů a MŽP v rámci Malého grantového schématu (MGSII) byla zpracována aktualizace ZP pro rdest dlouholistý. Tato aktualizace nyní musí projít schválením na MŽP. O této skutečnosti vás budeme informovat.

 


EHP fondy     MŽP

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“