Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)

Rdest dlouholistý je ponořená vodní rostlina, která není schopna přežívat mimo vodní prostředí. Na jaře začíná růst již na počátku března, kdy je teplota vody a sedimentu přibližně 6 °C. Vedle loňských lodyh vyrůstá ze stejného nodu na oddenku ještě nový pupen. Hlavní růstové období je konec dubna až konec srpna. Rostliny kvetou v červenci. Od začátku srpna do října probíhá odumírání starých listů.

Generativní (pohlavní) rozmnožování není dosud dostatečně prozkoumáno. V přírodě rdest za vhodných podmínek kvete a vytváří plody se semeny (nažky). Tento způsob rozmnožování má význam téměř výhradně jen pro dálkový transport a tím i pro zakládání nových populací. Vegetativní (nepohlavní) rozmnožování výrazně převažuje nad generativním. Rostlina se na lokalitě rozrůstá oddenky, nebo se rozmnožuje zakořeněním úlomků mladších prýtů, které se mohou uvolnit například při povodni. To je zřejmě hlavní způsob osídlování nových stanovišť vodní cestou.

Autor snímku: R. Prausová

Stanovištěm rdestu dlouholistého jsou řeky a říčky, jejich mrtvá ramena a vzácně i rybníky. Dává přednost chladnějším, neznečištěným, středně úživným vodám, je indikátorem čistých a průhledných vod. Druh je sice světlomilný, ale nevyhovují mu mělké teplé vody. Proto preferuje hloubky okolo 1–2 metrů, v závislosti na míře průhlednosti toku.