Nahoru

Metodika repatriace v rámci Záchranného programu pro sýčka obecného v ČR

Jednou z příčin ohrožení sýčků na našem území je rozpad dříve plošného výskytu spojený s izolací zbytkových populací tohoto druhu. Malé izolované populace živočichů jsou ohroženy zánikem jak z důvodu jejich nízké početnosti, tak z důvodu snížené genetické variability. Jedním z opatření, které může omezit jmenovaná rizika, je vypouštění uměle odchovaných sýčků (tzv. repatriace), které je jednou z  aktivit záchranného programu, konkrétně se jedná o „3.2.2. Opatření pro eliminaci fragmentace a izolovanosti populací“. Jedním ze záměrů tohoto opatření je vytvoření metodického materiálu, který bude popisovat způsoby, podmínky a metody repatriace tak, aby aktivity realizované na podporu sýčků reálně přispěly k zachování výskytu tohoto druhu v ČR. Tento materiál, tj. „Metodika repatriace v rámci Záchranného programu pro sýčka obecného (Athene noctua) v ČR“ (dále jen „Metodika“), byl dokončen v roce 2022 jako výsledek činnosti pracovní skupiny, která za tímto účelem vznikla v roce 2018 a byla složená ze zástupců zoologických zahrad, záchranných stanic, vědeckých pracovníků a pracovníků státní ochrany přírody. Činnost pracovní skupiny byla koordinována Českou společností ornitologickou.

Vypouštění sýčků realizované na našem území do vzniku předmětné Metodiky nepřispělo k zvětšení plošného výskytu a ani k navýšení početnosti populace tohoto druhu. Také zkušenosti ze zahraničí ukazují, že repatriace musí být pečlivě a důsledně připravené. Přičemž je nutné připravit jak vypouštěné sýčky, tak i prostředí, ve kterém je repatriace realizována. Tyto stěžejní aspekty nutně zohledňuje i předmětná Metodika.

Obecně je nezbytné, aby o jakémkoli vypouštění odchovaných sýčků do přírody byl informován koordinátor záchranného programu. Repatriace může ovlivnit přirozenou populaci tohoto druhu a tím i realizaci záchranného programu. V případě, že vypouštění bude probíhat v rámci záchranného programu, bude pro realizující subjekty podmínkou, aby prováděná repatriace v maximálně možné míře probíhala dle Metodiky. Případné odchylky od tohoto metodického materiálu musí být náležitě odůvodněny a nesmí snížit smysluplnost realizovaných aktivit.


Související dokumenty