Nahoru

Mezinárodní setkání k managementu bobra evropského

Mezinárodní setkání k managementu bobra evropského

31. leden 2014

Dne 27.1. 2014 se na Krajském úřadě Jihočeského kraje v Českých Budějovicích konalo mezinárodní setkání k problematice managementu bobra evropského ve střední Evropě.

Na jednání, kterého se zúčastnili především pracovníci státní ochrany přírody zúčastněných zemí, byly předneseny příspěvky o managementu tohoto konfliktního druhu v Bavorsku, Horním Rakousku, Dolním Rakousku a v České republice.

Cílem setkání bylo získat informace o rozšíření bobra za našimi hranicemi, o přístupu sousedících států k jeho ochraně, informace o řešení konfliktních situací a o systému finančních kompenzací jím způsobených škod. Účastníci setkání se shodli na potřebě přeshraniční spolupráce a organizování podobných jednání i v následujících letech.

Autor snímku: L. Vogeltanz.


Související dokumenty