Nahoru

Program péče o bobra evropského byl přijat MŽP

Program péče o bobra evropského byl přijat MŽP

9. prosinec 2013

Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství přijalo Program péče o bobra evropského (Castor fiber) v České republice.

Program péče o bobra evropského řeší problematické soužití bobra a člověka v kulturní krajině. Jsou zde stanovena základní pravidla, která zajistí ochranu bobra a zároveň omezí rozsah škod, které způsobuje. Česká republika je v Programu rozdělena do tří zón, které se liší přístupem k ochraně bobřích populací v souvislosti s řešením konfliktních situací. Zóna A vymezuje území, na kterém bude bobrům poskytována maximální ochrana s cílem vytvoření životaschopných populací tohoto druhu. V zóně B nebude bráněno bobřím aktivitám v případě, že výrazně neomezují a neohrožují lidskou činnost. V zóně C, vymezené zejména z důvodu přítomnosti jihočeských rybničních pánví, bude bobr evropský aktivně eliminován z důvodu rizika vzniku významných ekonomických škod. Tento koncepční dokument byl přijat na období 10 až 15 let a bude průběžně aktualizován. V průběhu jeho realizace bude probíhat výběr vhodných preventivních opatření, optimalizace náhrad škod způsobených bobrem, osvěta veřejnosti, monitoring a výzkum.


Související dokumenty