Nahoru

Biologie a ekologie druhu

Gentianella praecox subsp. bohemica

Hořeček mnohotvarý český je dvouletá bylina s přízemní růžicí listů a přímou, často již od báze větvenou lodyhou. Druh dorůstá v závislosti na podmínkách prostředí do výšky od 10 do 50 cm. Na stanovištních podmínkách pak závisí i tvorba a množství pětičetných květů, doba kvetení a následně i množství dozrálých semen.

Zpravidla druh kvete v období od konce srpna do začátku října. Rostliny jsou opylovány různými druhy hmyzu, např. blanokřídlým hmyzem či některými zástupci dvoukřídlých. Semena pak během podzimu dozrávají a následně vypadávají z dozrálých tobolek. Na jaře pak část z nich klíčí, v prvním roce po vyklíčení rostlina vytvoří sterilní listovou růžici a teprve druhým rokem rostlina vykvétá.

Druh se rozmnožuje pouze generativně (semeny), vegetativní způsob rozmnožování u něj nebyl prokázán.

Autor snímku: J. Brabec

Hořeček se vyskytuje obvykle na krátkostébelných loukách a pastvinách, rovněž je možné jej nalézt i na osluněných mezích a stráních či v prosvětlených lesních lemech od pahorkatin po hory.

Roste od velmi kyselých půd po půdy vápnité. Nemá žádné vysoké nároky na obsah živin v půdě, ale je náročný ve svých požadavcích na stanovištní vegetační poměry, neboť vyžaduje ke svému zdárnému růstu a vývoji stanoviště s mírně zapojeným porostem, kde je dostatečné množství volných prostor. V hustě zapojených porostech neobhospodařovaných luk a pastvin nemá tento druh šanci dlouhodobě přežít a obstát v konkurenci ostatních bylin a trav, tudíž je nutné na jeho lokalitách zavést pravidelný management.