Nahoru

Jak se dnes daří hořečku?

Jak se dnes daří hořečku?

30. duben 2020

První dekáda záchranného programu hořečku mnohotvarého českého se pomalu blíží do finále. Jak se dnes této krásné rostlině v naší přírodě daří?

Program na záchranu hořečku zahrnuje 76 lokalit druhu. V roce 2019 byly kvetoucí hořečky zaznamenány na 30ti z nich. Základem záchranného programu je zajištění kvalitního a pravidelného managementu na 32 tzv. prioritních lokalitách výskytu druhu. Vhodnou péči se daří zajistit téměř na všech těchto lokalitách a na neprioritních lokalitách tam, kde je to s ohledem na aktuální výskyt druhu smysluplné. Bližší informace jsou uvedeny ve zprávách o realizaci záchranného programu. Jsou ale lokality, kde je management prováděn vyhovujícím způsobem v pravidelných intervalech a kde přesto hořečky nenacházíme, nebo jejich početnost není taková, jak bychom si představovali. Důvodů může být více. V posledních letech ale zřejmě početnost hořečků zásadnějším způsobem ovlivňují opakující se suché roky. V extrémně suchém roce 2018 bylo v rámci celorepublikového monitoringu spočteno jen 3357 jedinců. Průměr za dobu realizace záchranného programu od roku 2011 je 9864 jedinců. V loňském roce byla situace o něco příznivější. Bývá zvykem, že dva roky po přísušku následuje tzv. hořečkový rok, kdy vykvete velké množství rostlin. Tím by měl být právě rok 2020. Nezbývá než doufat, že srážek bude dostatek a na podzim budeme sčítat záplavu modrofialových květů.

Doplňkově zahrnuje záchranný program i jiné formy podpory. V roce 2012 byla zahájena repatriace hořečku na lokalitu Boletice, vrch Olymp. Jedná se o jediné takové opatření. V loňském roce zde byl poprvé zaznamenán vyšší počet kvetoucích rostlin, který je zjevně výsledkem cílené snahy o obnovu této lokality. Spočteno bylo celkem 89 kvetoucích jedinců.

Autor snímku: J. Brabec