Nahoru

Rozšíření

Gentianella praecox subsp. bohemica

Celkové rozšíření
Druh je endemitem Českého masivu, tzn. že jej můžeme najít kromě České republiky také v Rakousku (30 lokalit), Německu (9 lokalit) a Polsku (4 lokality). Historicky i aktuálně je však centrem jeho rozšíření ve střední Evropě právě území České republiky.

Rozšíření v České republice
V minulosti byl druh rozšířen hojně téměř na celém území České republiky, kromě západních a severozápadních Čech a jihovýchodní a východní Moravy. Historicky věrohodně doloženo je z celého území více než 650 lokalit, ovšem skutečný počet historických lokalit druhu musel být mnohem vyšší a dosahovat několika stovek.

Mapa historického výskytu hořečku českého.

Do současnosti se nejvíce lokalit dosud zachovalo v oblasti Šumavy a Šumavskonovohradského podhůří, v dalších částech naší republiky se vyskytuje roztroušeně v oblasti Drahanské a Českomoravské vrchoviny, v Krkonoších, na Broumovsku a v Orlickém podhůří.

Současné rozšíření hořečku českého v České republice. Zdroj: Nálezová databáze AOPK ČR.
Hlavní příčinou ústupu tohoto druhu ve 20. století je změna hospodaření na stanovištích hořečku, a to obzvláště ustoupení od kosení a pasení, v důsledku čehož není druh schopen konkurovat šířícím se lučním druhům bylin a trav.