Nahoru

Jedna dobrá zpráva z monitoringu hořečku mnohotvarého českého

Jedna dobrá zpráva z monitoringu hořečku mnohotvarého českého

23. září 2013

V roce 2009 byla náhodou objevena dříve neznámá lokalita hořečku mnohotvarého českého PP Pasecká slať.

Tentýž rok Jiří Brabec napsal: „Je nutné co nejrychleji provést nejprve asanační zásah a následně pravidelné obhospodařování stráně“ (Brabec, 2009). Díky pracovníkům CHKO Šumava se tak stalo, hned následující rok byl úspěšně proveden asanační zásah a od roku 2011 je lokalita pravidelně obhospodařovaná. Při letošním monitoringu bylo na této lokalitě zaznamenáno rekordních 560 exemplářů kvetoucích hořečků.

Počet kvetoucích jedinců hořečku mnohotvarého českého v PP Pasecká slať. PP Pasecká slať.