Nahoru

Záchranný program (ZP)

Gentianella praecox subsp. bohemica

Záchranný program hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subps. bohemica) v České republice

Obecným cílem záchranného programu je zajistit existenci stabilizovaných rozmnožujících se populací druhu alespoň na 70ti % lokalit s aktuálním výskytem druhu.

Hlavní cíle záchranného programu:
  • Zastavit úbytek počtu a velikosti populací Gentianella praecox subsp. bohemica v ČR.
  • Zvětšit plochu s výskytem Gentianella praecox subsp. bohemica na všech lokalitách, kde je to možné zvětšením vhodně obhospodařované plochy.
V rámci záchranného programu budou realizována tato opatření:
  • Realizace plošné ochrany pro všechna k ochraně navržená území a zavedení jejich optimální péče, vytvoření plánu a realizace péče pro všechny potenciálně perspektivní recentní lokality, s cílem pokusit se obnovit nebo stabilizovat populaci Gentianella praecox subsp. bohemica .
  • Monitoring populací druhu a účinnosti zavedeného managementu.
  • Výzkum biologie a ekologie druhu.

Související dokumenty