Nahoru

Odkazy

Gentianella praecox subsp. bohemica

Webové stránky

Články
  • Článek v časopise Živa (2/2013) nazvaný: "Hoře, hořce, hořečky I. - Hořečky v České republice dříve a dnes"
  • Článek v časopise Živa (4/2013) nazvaný: "Hoře, hořce, hořečky II. - Přežije v Čechách hořeček český?"
  • Článek v časopise Příroda (31): "Vliv obhospodařování na životní cyklus hořečku mnohotvarého českého (Gentianella praecox subsp. bohemica) - str. 85 sborníku

Ostatní