Nahoru

Dobrý ročník pro hořeček

Dobrý ročník pro hořeček

7. březen 2018

Hořečku mnohotvarému českému se v roce 2017 dařilo.

 

Populace dvouletých hořečků českých jsou typické velkými výkyvy počtu kvetoucích rostlin mezi jednotlivými roky, zejména v závislosti na množství jarních a letních srážek, nutných pro vyklíčení a vykvetení hořečků. Po dvou chudých letech byl rok 2017 opět rokem „hořečkovým“. Hořečky české tak na některých svých nalezištích vykvetly po několikaleté pauze a objeveny byly i na dvou lokalitách, kde jsme o nich dosud nevěděli. Jednou z nich je Vlachův vrch u Trpína, na trojmezí kraje Pardubického, Jihomoravského a Vysočiny. Hořeček český tu roste ve společnosti svého podobně vzácného příbuzného, hořečku nahořklého, který je na této lokalitě také novým objevem.

Pohled na lokalitu Vlachův vrch u Trpína. Autor snímku: Pavel Novák.

Autor snímků: Pavel Novák