Nahoru

Hvozdík písečný český

Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: J. Bělohoubek
Autor snímku: L. Rak

Dianthus arenarius subsp. bohemicus

„Mezi místa, jež se stanoviska botanického zasluhují ochranu před kultivací ruky lidské, náleží v prvé řadě Klenečské stráně na úpatí památného Řípu, chovajíce na svazích svých charakteristický porost psamofilních rostlin, jaký bychom marně hledali jinde, porost ten jež však pro překotné vysazování akátu v největším nebezpečí zničení. Uvedené stráně jsou důležity zvláště vzácným hvozdíkem" (F. A. Novák, 1915).

Hvozdík písečný český je vytrvalá bíle kvetoucí rostlina tvořící husté trsy o výšce přibližně 15 centimetrů. Je endemitem pleistocénních štěrkopískových teras u Roudnice nad Labem.

Autor snímku: J. BělohoubekVyskytuje se v rozvolněných travinných společenstvech na píscích a štěrkopíscích. Dříve se mu dařilo zejména na suchých pastvinách, které pro něj byly zřejmě optimálním biotopem. Byl dokonce tak hojný, že se prodával v kyticích na trzích.

Písčité stráně u Klenče a Vražkova s výskytem hvozdíku byly prohlášeny za přírodní rezervaci již v r.1934. Po druhé světové válce byla lokalita u Klenče chráněna jako „chráněné naleziště o celkové výměře 0,1834 ha, ke zvětšení výměry na současných 5,35 ha došlo v roce 1976. V současné době je území chráněno jako „Národní přírodní památka“ (NPP). Lokalita je rovněž součástí soustavy botanicky významných území (IPA) a Evropsky významné lokality (EVL) v rámci soustavy Natura 2000. Kleneč je jedinou dochovanou původní lokalitou hvozdíku písečného českého.


 

Mapa výskytu