Nahoru

Odkazy

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

Webové stránky
  • Biomonitoring - stránky zabývající se problematikou monitoringu hvozíku písečného českého
  • Natura 2000 - hvozdík písečný český

Videa

Články

Ostatní
  • Leták o hvozdíku písečném českém vyrobený AOPK ČR pro MŽP a určený k prezentaci na zasedání vlády ČR
  • Poster o průběhu záchranného programu, který byl představen na konferenci "Využití výzkumu a monitoringu pro ochranářský management", která se konala v Olomouci v září 2010.