Nahoru

Záchranný program pro hvozdík písečný český se dočká aktualizace a prodloužení o deset let

Záchranný program pro hvozdík písečný český se dočká aktualizace a prodloužení o deset let

21. červenec 2021

Po dvanácti letech realizace záchranného programu nastal čas bilancování.

Byla navržená opatření dostatečně provedená? A především: pomohla k záchraně naší jediné populace hvozdíku písečného? Odpovědi na tyto otázky přináší hodnotící zpráva za období 2008-2020, jejíž závěry schválilo Ministerstvo životního prostředí.

Na Klenči probíhala každoroční seč, na několika plochách byl stržený drn a opakovaně byly odstraňovány expanzivní a invazní druhy. Rozšíření populace hvozdíku jsme podpořili výsevy a semena byla pro jistotu uložena do genové banky. Samozřejmostí bylo pravidelné sčítání rostlin i monitoring změn ve vegetaci. V rámci záchranného programu probíhal i rozsáhlý výzkum, nejen samotné populace hvozdíku, ale i jeho škůdců, opylovačů a dalších hmyzích obyvatel Klenče.

Díky péči o biotop i výsevům se početnost populace zvýšila z přibližně 800 rostlin (v roce 2005) na 7000 rostlin (v roce 2019). Kvetoucích rostlin je více než 3500 a každoročně jsou na lokalitě stovky semenáčků. Také se podařilo vytvořit populaci na náhradní lokalitě u Kyškovic. Záchranný program tak dosáhl jednoznačných úspěchů, ale stále před ním stojí také výzvy. Stržené plochy postupně zarůstají a je potřeba najít způsob, jak je udržet ve stavu vhodném pro růst hvozdíku. K tomu by mohla pomoci pastva, jako nejpřirozenější způsob péče o trávníky na písčinách, která zatím nebyla na Klenči prováděna. V lesních porostech na Klenči je stále hojný akát, který je potřeba co nejvíce omezit, aby se nešířil na písčinu. Záchranný program proto bude v blízké době aktualizován a následně prodloužen o deset let.

Autor snímku: L. Zdařil


Související dokumenty