Nahoru

Rozšíření

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus)

Hvozdík písečný český (Dianthus arenarius subsp. bohemicus ) se vyskytuje pouze v České republice. Je endemitem malé oblasti v okolí Roudnice nad Labem. Další čtyři subspecie hvozdíku písečného (Dianthus arenarius ) se vyskytují v severním Německu, Polsku, v jižním Švédsku a Finsku, Pobaltí, Bělorusku a na Ukrajině.

Oblastí výskytu hvozdíku písečného českého je tedy okolí města Roudnice nad Labem. V minulosti se zde vyskytoval na dvou lokalitách u Klenče a u Vražkova. Na stráních táhnoucích se k obci Vražkov rostl hvozdík podle literatury na konci 19. století v bohatých trsech. Vlivem intenzívní výsadby akátu a borovice došlo ještě před 2. světovou válkou k takové změně biotopu, že po r. 1945 se zde hvozdík už v podstatě nevyskytoval. Několik posledních rostlin zde bylo spatřeno v r.1955.

Poslední dochovanou lokalitou výskytu hvozdíku písečného českého je tedy NPP Kleneč. Jedná se o jihozápadně exponovanou stráň u stejnojmenné obce Kleneč. Na povrch zde vystupují štěrkopísky ze čtvrtohorních náplavů řeky Labe. Na Klenči se dochovalo do 90. let posledních cca 200 většinou starých trsů. Do té doby nebyly nové semenáčky na lokalitě zaznamenány a populace stárla. Od r. 1999 po asanačních úpravách došlo k rychlému šíření semen a zvýšení počtu na cca 830 trsů v roce 2005. Při posledním sčítání v červnu 2008 pak bylo na Klenči zjištěno dokonce 1400 jedinců hvozdíku písečného českého.

V r. 1987 vysadili členové 37/01 ZO ČSOP Roudnice n. L. pokusně pět rostlin vypěstovaných ze semen na stráň u Kyškovic, kde rostou dodnes na jednom místě v podobě velkého trsu.

Mapa historického a současného rozšíření hvozdíku písečného českého v ČR. Zdroj: AOPK ČR, 2009.   podrobnosti  Biologie a ekologie druhu Rozšíření Statut ochrany Příčiny ohrožení Záchranný program Realizace ZP Fotogalerie Odkazy